Tagged: Scrum

The Scrum Guide 0

The Scrum Guide

https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html   敏捷开发将走向消亡,我们该如何应对 “敏捷”适用于汽车软件开发吗? 专访集团级敏捷实战高级顾问李浩 – 敏捷赋能决策,转型升级成功案例